antet flag giurgiu

Masuri

FIȘA MĂSURII NR. 1

Măsura nr.1 Denumirea Măsurii:Diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG 
Obiectivul măsurii și miza intervenției Obiectiv

Sprijinirea creşterii economice a zonei, crearea de locuri de muncă,sprijinirea comunității pescaresti și  diversificarea activităților în cadrul teritoriului FLAG.

Miza intervenției: Masura 1 are o importanță majoră în implementarea strategiei de dezvoltare a zonei FLAG Giurgiu – Tradiția Pescuitului Dunarean întrucât, prin obiectivele și acțiunile propuse, ea va contribui la atingerea obiectivului general.

Domeniul de acțiune Diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG
Complementaritate și delimitare Măsura nr 1 din SDL este complementară cu :

– Măsura 6.4 din PNDR – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole delimitânduse de aceasta prin faptul ca sprijina doar beneficiari din sectorul pescaresc

– Măsura 6.2 din PNDR – Sprijin pentru activitati neagricole in zone rurale delimitânduse de aceasta prin faptul ca sprijina doar beneficiari din sectorul pescaresc

– Măsura 19  din PNDR – Dezvoltare locală LEADER 2014-2020 delimitânduse de aceasta prin faptul ca sprijina doar beneficiari din sectorul pescaresc

– Axa 7 POR – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului delimitânduse de aceasta prin faptul ca sprijina doar beneficiari din sectorul pescaresc

– Axa 2 POR – Imbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii delimitânduse de aceasta prin faptul ca sprijina doar beneficiari din sectorul pescaresc

– Axa 4 PO Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria – O regiune calificată și inclusivă delimitânduse de aceasta prin faptul ca sprijina doar beneficiari din sectorul pescaresc delimitânduse de aceasta prin faptul ca sprijina doar beneficiari din sectorul pescaresc

– Axa 5 POCU – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii delimitânduse de aceasta prin faptul ca sprijina doar beneficiari din sectorul pescaresc

Beneficiarii țintă Beneficiari publici

Beneficiari private

ONG

Criterii orientative de selecție – Calitate proiectului

– Viabilitatea economică și tehnică

– Contribuția proiectului la obiectivele strategiei obiectivele strategiei de dezvoltare locală

Tipuri de acțiuni (exemple) – Diversificarea activităților pentru lucrători în acvacultură

–  Realizarea de pensiuni si restaurante cu specific pescaresc

–  Realizarea de puncte de colectare  şi desfacere de peşte

– Realizarea de unitati de procesare si fabricare a produselor din peste

  – Amenajarea unor spaţii pentru servicii şi/sau agrement pentru turişti

-Construirea/amenajarea/dotarea unor spații destinate desfășurării activității asociațiilor pescarești .

– Achizitia de amabarcatiuni pentru transportul pescarilor si/sau a turistilor

– Sprijinirea activitatilor/sporturilor nautice

Etc.

Alocare financiară totală (POPAM + BN) 900.000 EURO   (4.012.650,00 LEI )
Cofinanțare/contribuție beneficiarilor (%) Minim 50% din cheltuielile esligibile totale pentru IMM

0% din cheltuielile eligibile când beneficiarul este un organism de drept public sau o întreprindere cu gestionare unor servicii de interes economic general.

0% din cheltuieli eligibile totale pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului commercial sau al acvaculturii, recunoscute și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau acvaculturii, recunoscute .

10% din cheltuielile eligibile totale atunci când operațiune asigura accesul publicului la rezultatele sale și aceasta îndeplinește unul dintre criteriile: este în interesul colectiv,are un beneficiar colectiv,are caracteristici inovatoare la nivel local

Rezultate estimate Minim 19 locuri de muncă nou create sau un numar echivalent menținute (3 locuri de munca mentiune = 1 loc nou creat)

  

Nr. de proiecte estimate Cost estimat/

proiect (euro/lei)

Estimarea alocarii financiare totale pe măsură (euro/lei)

(4+5)

Contribuția POPAM – măsură (euro/lei) Contribuția BN – măsură (euro/lei Contribuția beneficiarilor (euro/lei)
1 2 3 4 5 6
4 225.000 euro

1.003.162,50 lei

900.000 euro

4.012.650,00 lei

675.000 euro

3.009.487,500 lei

225.000 euro

1.003.162,50  lei

307.405,42  euro

1.370.567,06 lei

FIȘA MĂSURII NR. 2

Măsura nr.2 Denumirea Măsurii:Promovarea zonei și a produselor pescărești din teritoriul FLAG 
Obiectivul măsurii și miza intervenției Obiectiv: Promovarea zonei şi a produselor pescăreşti din teritoriul FLAG;

Miza interventiei:

Masura 2 are o importanta majora in implementarea strategiei de dezvoltare a zonei FLAG Giurgiu – Traditia Pescuitului Dunarean intrucat, prin obiectivele și acțiunile propuse, ea va contribui la atingerea obiectivului general.

Domeniul de acțiune  Promovarea zonei și a produselor pescărești
Complementaritate și delimitare Măsura 2 din SDL este complementară cu:

– Axa 12 POR – Asistență tehnică, delimitânduse de aceasta prin faptul că publicitatea și informarea sunt referitoare la teritoriul FLAG și a produselor pescărești

– Axa prioritară 3 POCA – Asistență tehnică, delimitânduse de aceasta prin faptul că publicitatea și informarea sunt referitoare la teritoriul FLAG și a produselor pescărești

Beneficiarii țintă Beneficiari publici

Beneficiari private

ONG

Criterii orientative de selecție – Calitate proiectului

– Contribuția proiectului la obiectivele strategiei obiectivele strategiei de dezvoltare locală

Tipuri de acțiuni (exemple) Editarea , tipărirea și distribuirea de materiale publicitare.

Editarea , tipărirea și distribuirea de hărți în vedere promovării zonei.

Confecționarea și amplasarea de panouri/bannare informative.

Organizarea de festivaluri cu specific pescăresc.

Crearea unui site de promovare a zonei pescărești.

Editarea și distribuirea de spoturi/anunțuri publicitare

Alocare financiară totală (POPAM + BN) 400.000 EURO (1.783.400 LEI)
Cofinanțare/contribuție beneficiarilor (%) 0% cofinanțare/contribuție  beneficiar
Rezultate estimate Minim 2  proiecte

 

Nr. de proiecte estimate Cost estimat/

proiect (euro/lei)

Estimarea alocarii financiare totale pe măsură (euro/lei)

(4+5)

Contribuția POPAM – măsură (euro/lei) Contribuția BN – măsură (euro/lei Contribuția beneficiari

lor (euro/lei)

1 2 3 4 5 6
2 200.000 euro

891.700 lei

400.000 euro

1.783.400 lei

300.000 euro

1.337.550 lei

100.000 euro

445.850 lei

0  euro

0 lei